top of page

 

Այստեղ գրանցվեք բարեգործական ակցիաների մասին տեղեկացված լինելու համար։

Կարող եք գրանցվել հետևյալ միջոցներով՝

Հեռ. 011 707 911, 099-082-093, 041-082-093, 094-082-093

Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան 31, Dr. Veggie Առողջության կենտրոն 

Դուք առաջինը կտեղեկանաք բարեգործական ակցիաների մասին

bottom of page